Author Details

shamshuddin, md sz, Prof. of Chemistry, HMS Instt of Technol, Tumkur, Karnataka, India, IndiaIndian Journal of Chemistry -Section A (IJCA)